The newly founded Faculty of “Artes Liberales” at the University of Warsaw continues and develops all the scientific activities of the Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales” (IBI AL) and of the former Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe OBTA (twice the winner of the Hanna Arendt Prize for “innovative programs and interdisciplinary study in the humanities”), which still forms one of its most important departments. From 1992 various scientific programs of interdisciplinary research on the Greek and Roman tradition as well as experimental academic studies (B.A., M.A. Ph.D.) have been realized with a close participation of partners from this region of Europe, chiefly from Ukraine, Russia and Belarus.
More on the history


 • Fotografia - Jerzy Axer
 • Fotografia - Małgorzata Borowska
 • Fotografia - Tadeusz Bujnicki
 • Fotografia - Simon Burton
 • Fotografia - Michał Choptiany
 • Fotografia - Jan Ciechanowski
 • Fotografia - Cristina González Caizán
 • Fotografia - Michał Janocha
 • Fotografia - Maria Kalinowska
 • Fotografia - Przemysław Kaniecki
 • Fotografia - Jan Kieniewicz
 • Fotografia - Zbigniew Kloch
 • Fotografia - Przemysław Kordos
 • Fotografia - Konrad Kuczara
 • Fotografia - Dorota Łagodzka
 • Fotografia - Ewa Łukaszyk
 • Fotografia - Katarzyna Marciniak
 • Fotografia - Jan Miernowski
 • Fotografia - Alina Nowicka-Jeżowa
 • Fotografia - Elżbieta Olechowska
 • Fotografia - Michał Oleszczyk
 • Fotografia - Justyna Olko
 • Fotografia - Patrycja Prządka-Giersz
 • Fotografia - Jacek Raszewski
 • Fotografia - Stefano Redaelli
 • Fotografia - Adam Rotfeld
 • Fotografia - Ewa Rudnicka
 • Fotografia - Krzysztof Rutkowski
 • Fotografia - Janusz Rieger
 • Fotografia - Katarzyna Sadkowska
 • Fotografia - Piotr Salwa
 • Fotografia - Irina Savelieva
 • Fotografia - Anna Skolimowska
 • Fotografia - Paweł Stępień
 • Fotografia - Jerzy Styka
 • Fotografia - Robert Sucharski
 • Fotografia - Jolanta Sujecka
 • Fotografia - Irina Tatarova
 • Fotografia - Kamil Wielecki
 • Fotografia - Piotr Wilczek
 • Fotografia - Witold Wołodkiewicz
 • Fotografia - Szymon Wróbel
 • Fotografia - Agata Zalewska

17–18 listopada 2016 r. — Konferencja: „Medycyna w filmie i teatrze”

Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego zapraszają na konferencję naukową pt. „Medycyna w filmie i teatrze”, która odbędzie się w dniach 17–18 listopada 2016 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Więcej informacji


10 listopada 2016 r. — Wykład prof. Ołeksija Połunina: „How many representations of time flow human mind develops?”

Laboratorium Techno-humanistyki na Wydziale „Artes Liberales” UW zaprasza na wykład prof. Ołeksija Połunina (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii) pt. „How many representations of time flow human mind develops?”. Wykład odbędzie się 10 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Kolegium Artes Liberales (sala konferencyjna, poziom –1). Zaproszenie na wykład.


7–9 listopada 2016 r. — Konferencja: „The Balkan Jews & the Minority Issue in South-Eastern”
Wydział „Artes Liberales” oraz Polska Komisja Kultury i Historii Bałkanów zapraszają na konferencję „The Balkan Jews & the Minority Issue in South-Eastern”, która odbędzie się w dniach 7–9 listopada 2016 r. w siedzibie Kolegium Artes Liberales. Więcej informacji.

28 października 2016 r. — Wykład i dyskusja z Siergiejem Parchomienką

Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales i seminarium doktoranckie „Searching for Identity” zapraszają na wykład i dyskusję z Siergiejem Parchomienką pt. „Ostatni adres: Jak obywatelski projekt stał się obywatelskim ruchem”.  Spotkanie odbędzie się 28 października 2016 r., godz. 18.00–20.00 w siedzibie Kolegium Artes Liberales (sala konferencyjna). Więcej informacji


26 października 2016 r. — Warsztat: „Rdzenna metodyka nauczania języka mniejszościowego na przykładzie nahuatl”
Pracownia „Spotkania Starego i Nowego Świata” zaprasza na warsztat Eduardo de la Cruz (IDIEZ) pt. „Rdzenna metodyka nauczania języka mniejszościowego na przykładzie nahuatl / Indigenous teaching methodology of a minority language: the case of Nahuatl”. Warsztat poprowadzony w języku hiszpańskim obędzie się w ramach realizacji projektu „Engaged humanities”: 26 października 2016 r., godz. 12.00–13.30, Kolegium Artes Liberales, sala nr 9a.