The newly founded Faculty of “Artes Liberales” at the University of Warsaw continues and develops all the scientific activities of the Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales” (IBI AL) and of the former Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe OBTA (twice the winner of the Hanna Arendt Prize for “innovative programs and interdisciplinary study in the humanities”), which still forms one of its most important departments. From 1992 various scientific programs of interdisciplinary research on the Greek and Roman tradition as well as experimental academic studies (B.A., M.A. Ph.D.) have been realized with a close participation of partners from this region of Europe, chiefly from Ukraine, Russia and Belarus.
More on the history


 • Fotografia - Jerzy Axer
 • Fotografia - Małgorzata Borowska
 • Fotografia - Tadeusz Bujnicki
 • Fotografia - Simon Burton
 • Fotografia - Michał Choptiany
 • Fotografia - Jan Ciechanowski
 • Fotografia - Cristina González Caizán
 • Fotografia - Michał Janocha
 • Fotografia - Maria Kalinowska
 • Fotografia - Przemysław Kaniecki
 • Fotografia - Jan Kieniewicz
 • Fotografia - Zbigniew Kloch
 • Fotografia - Przemysław Kordos
 • Fotografia - Konrad Kuczara
 • Fotografia - Dorota Łagodzka
 • Fotografia - Ewa Łukaszyk
 • Fotografia - Katarzyna Marciniak
 • Fotografia - Jan Miernowski
 • Fotografia - Alina Nowicka-Jeżowa
 • Fotografia - Elżbieta Olechowska
 • Fotografia - Michał Oleszczyk
 • Fotografia - Justyna Olko
 • Fotografia - Patrycja Prządka-Giersz
 • Fotografia - Stefano Redaelli
 • Fotografia - Adam Rotfeld
 • Fotografia - Ewa Rudnicka
 • Fotografia - Krzysztof Rutkowski
 • Fotografia - Janusz Rieger
 • Fotografia - Katarzyna Sadkowska
 • Fotografia - Piotr Salwa
 • Fotografia - Irina Savelieva
 • Fotografia - Anna Skolimowska
 • Fotografia - Paweł Stępień
 • Fotografia - Jerzy Styka
 • Fotografia - Robert Sucharski
 • Fotografia - Jolanta Sujecka
 • Fotografia - Irina Tatarova
 • Fotografia - Kamil Wielecki
 • Fotografia - Piotr Wilczek
 • Fotografia - Witold Wołodkiewicz
 • Fotografia - Szymon Wróbel
 • Fotografia - Agata Zalewska

16 stycznia 2017 r. — Stanowisko Dziekana Wydziału w związku z artykułem Dr. hab. Piotra Nowaka

Szanowni Państwo,

W związku z artykułem Dr. hab. Piotra Nowaka, prof. UwB, pt. Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe, chciałbym stwierdzić, że wyrażone w nim poglądy i język nie mają nic wspólnego z poglądami i językiem, właściwymi Wydziałowi „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, który to Wydział w swojej działalności akademickiej nie uznaje języka dyskryminacji, a wszystkim swoim studentom i doktorantom stara się zapewnić jak najlepsze warunki nauki i pracy naukowej.

Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW
Dziekan Wydziału „Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego


16 stycznia 2017 r. — Stanowisko Dyrektora Kolegium Artes Liberales w związku z artykułem Dr. hab. Piotra Nowaka
Z wielką przykrością zapoznałem się z tekstem publicystycznym prof. Piotra Nowaka pt. Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe, który ukazał się w „Rzeczpospolitej”. Ta wypowiedź pozostaje w rażącej niezgodzie z ideami i celami, jakie przyświecały i przyświecają budowaniu środowiska Wydziału „Artes Liberales” i organizowaniu programu studiów artes liberales w naszym Kolegium.
Środowisko, które tworzymy, wsparte jest na wartościach i relacjach, których opublikowany tekst jest zaprzeczeniem.

Prof. dr hab. Jerzy Axer
Dyrektor Kolegium Artes Liberales
Dziekan Wydziału „Artes Liberales” w kadencji 2012–2016


— Kalendarz Wydziału „Artes Liberales”
By być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, które odbywają się na Wydziale, zachęcamy do subskrypcji wydziałowego kalendarza Google.

— Informator o studiach na Wydziale „Artes Liberales” UW
Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem o studiach na naszym Wydziale. W nim znajdują się już informacje o nowym kierunku studiów – antropozoologii, który rusza do przyszłego roku akademickiego. 

16 stycznia 2017 r. — Książka: „Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny”
Ukazał się kolejny, czwarty już, tom serii „Sienkiewicz–nowe odczytania”. Najnowszy zatytułowany „Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny” to kolejna monografia zbiorowa w ramach grantu „Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania”. 

Sienkiewicz okazuje się wciąż pisarzem wzbudzającym namiętne spory, dyskusje, emocje, a dzisiejszej sfery słowa publicznego nie sposób sobie wyobrazić bez cytatów i odniesień do twórczości pisarza oraz bez pamięci o kolejnych, historycznych warstwach sporów o Sienkiewicza, jego kulcie i anatemie. (z okładki książki)

9 stycznia 2017 r. — Książka: „La scienza nella letteratura italiana”
Nakładem włoskiego wydawnictwa Aracne ukazała się książka pt. „La scienza nella letteratura italiana” pod redakcją dr. Stefano Redaellego. Więcej informacji na stronie wydawnictwa.

19–20 grudnia 2016 r. — Warsztaty prof. Petera K. Austina w Kolegium Artes Liberales
W dniach 19–20 grudnia 2016 r. w Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72) odbędą się warsztaty pt. „Praktyka humanistyki zaangażowanej. Dokumentacja i rewitalizacja językowa realizowana w oparciu o wiedzę, struktury i sprawczość społeczności lokalnych” dotyczące zagadnień dokumentacji językowej w procesie rewitalizacji oraz modeli i zasad współpracy ze społecznościami lokalnymi w programach rewitalizacji językowo-kulturowej. Warsztaty zorganizowane w ramach projektu Engaged Humanities poprowadzi prof. Peter K. Austin (School of Oriental and African Studies, Londyn). Szczegóły