Rekrutacja - projekt Our Mythical Childhood (ERC Consolidator Grant)


Dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW poszukuje w drodze konkursu kandydatów na stanowiska adiunkta naukowego (jeden etat) oraz asystentów naukowych (dwa etaty) w projekcie „Our Mythical Childhood... The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges”, kierowanym przez dr hab. Katarzynę Marciniak prof. UW, w ramach ERC Consolidator Grant (http://www.uw.edu.pl/11-grant-erc-dla-uw/). Wyłonione w konkursie osoby zostaną członkami międzynarodowego zespołu badającego modele recepcji antyku w tekstach kultury skierowanych do młodych odbiorców. Będą również uczestniczyć w nowatorskich przedsięwzięciach o charakterze społecznym. Szczegółowy opis i procedura aplikacji – vide poniższe pliki:

Adiunkt naukowy

Asystent naukowy


W przypadku pytań prosimy kontaktować się mailowo z członkinią zespołu, dr Elżbietą Olechowską elzbieta.olechowska@gmail.com. Termin zamknięcia konkursu: 02.12.2016.

Wersja angielska ogłoszenia vide: http://al.uw.edu.pl/en-1034.